This site uses cookies to improve user experience and optimize its performance. By continuing to use this site, you agree to use cookies for use on this website. Read more

Företaget fick sitt BRC-certifikat i september 2016. BRC Global Standard garanterar standardisering av kvalitet, säkerhet och verksamhetskriterier, ser till att tillverkarna uppfyller sina rättsliga skyldigheter och skyddar slutkonsumenten.

Klicka för att se certifikatet – slakteri “Putnu fabrika Kekava”

​Produkterna som produceras av ”Lielzeltiņi” är certifierade med Food Safety System-certifikatet, vilket bekräftar livsmedelsproducentens tillförlitlighet, kvalitet och säkerhet.

Klicka för att se certifikatet – bearbetningsanläggning “Lielzeltini”

Företaget fick sitt Halal-certifikat i januari 2016. Halal-certifikatet är ett dokument som garanterar att de produkter och tjänster som har den muslimska befolkningen som sin målgrupp uppfyller kraven i islamisk lag. Halal-certifieringen är en process som försäkrar att produkternas kvalitet efterlever de regler som fastställts av Islamiska rådet. Halal intygar att fåglarna slaktats med ett enda snitt, fått blöda ut genomförligt och att köttet inte varit i kontakt med djur som slaktats på annat sätt.

Klicka för att se certifikatet – slakteri “Putnu fabrika Kekava”

Klicka för att se certifikatet – bearbetningsanläggning “Lielzeltini”

 
 
 
       
 
 
 

                             Produktlinjen “UPPFÖDDA UTAN ANTIBIOTIKA”

Nyckelhålet ägs av svenska Livsmedelsverket och är en symbol som har funnits på den svenska marknaden i 25 år. Livsmedel med Nyckelhålet innehållet mindre fett än livsmedel av samma typ som inte har symbolen. Nyckelhålssymbolen på paketet hjälper konsumenterna att hitta hälsosammare valmöjligheter när de handlar mat.