This site uses cookies to improve user experience and optimize its performance. By continuing to use this site, you agree to use cookies for use on this website. Read more

I mer än 50 år har vi samlat på oss rika erfarenheter och kultiverat traditionerna inom hönsuppfödning och produktion. Vi är det enda företaget inom hönsuppfödning och framställning av kycklingkött som är verksamt i hela produktionscykeln.
På grund av den utsökta smakkvalitet som vi erbjuder uppskattas vi av grannar från både när och fjärran – vi exporterar lettiska produkter till Litauen, Estland, Sverige, Danmark, Finland, Uzbekistan och Nederländerna.
Sedan hösten 2013 är företagets huvudsakliga aktieägare det litauiska holdingföretaget Linas Agro Group.
Vårt mål är att vara den ledande fågelköttsproducenten i de baltiska länderna, som står för produkter och tjänster av hög kvalitet, såväl som utmärkta prestationer.
Vår vision är att ta en ledande roll bland baltiska fågelköttsproducenter och samtidigt på ett flexibelt sätt kunna svara på marknadstrender och konsumenternas efterfrågan. Vi håller fast vid utmärkt produktionspraxis med högsta möjliga servicenivå och produktionsstandard i samarbete med våra partners och vad gäller hänsyn till miljön. Vår princip är hållbar verksamhet som baseras på principer om öppen och ärlig kommersiell aktivitet. Vår styrka är inte bara teknologisk kompetens, utan även våra anställda som innefattar ingenjörer, livsmedelsteknologer, fågeluppfödare, laboratorieassistenter och logistiska specialister som gör oss till branschens ledande företag.