This site uses cookies to improve user experience and optimize its performance. By continuing to use this site, you agree to use cookies for use on this website. Read more

 

”Varje år investerar vi i biosäkerhet och djurskydd som hjälper oss att tillverka produkter av högsta kvalitet. Vi ökar vår produktionskapacitet så att vi är mer och mer öppna för nya exportmöjligheter. Om vi är helt säkra på att vi kan göra det kan vara kunder vara det också.”

Dominykas Chlebinskas, AS Putnu fabrika Ķekava, styrelseledamot, försäljningsansvarig

 

Erfarenhet och kvalitet

Eftersom vi ligger nära Sverige rent geografiskt är det vår största exportmarknad.

För mer än 10 år sedan antog vi utmaningen att träda in på marknaden. Under den här perioden har vi visat att vår kvalitet är precis lika hög som från de lokala svenska producenterna och att vi kan sälja våra produkter till attraktivare priser. För att stärka vår marknadsposition och öppna upp för nya exportmöjligheter har vi beslutat att skapa vårt eget exportvarumärke och har byggt en identitet för vår verksamhet. I processen med att skapa varumärkets namn och identitet gjorde vi efterforskningar, bland annat genom samtal och enkäter med våra vanliga kunder. På SIAL-utställningen i Paris 2016 presenterades Top Choice Poultry som första exportvarumärke. Och nu utvecklar vi försäljning av Top Choice Poultry i Finland, Danmark, Storbritannien och Irland.

Allt kunden behöver

Långsiktiga samarbeten är huvudprioritet för vår affärsstrategi. Vårt nära samarbete med kunder har, tillsammans med vår kunskap om livsmedelstrender och vårt engagemang för att utveckla nya produkter, hjälpt oss att närvara med våra Top Choice Poultry-produkter i följande försäljningskanaler:

  1. Hotell/restaurang/kafé
  2. Detaljhandeln
  3. Offentlig sektor
  4. Industrisektorn
  5. Muslimska miljöer (halalprodukter)

Kundorienterad ny produktutveckling

Marknaden förändras ständigt och därför arbetar vi nära våra kunder med att utveckla nya produkter för att hjälpa dem att snabbt svara på marknadstrender. Genom att förstå marknaden och produktkraven kan vi använda våra färdigheter för att utveckla produkter efter våra kunders behov. Vårt välutbildade, motiverade och kundorienterade exportteam är lyhörda och flexibla. Vi ser till att nya produkter uppfyller de strikta kraven och prisförväntningarna från marknaden. Vi erbjuder olika typer av förpackningslösningar och vi säkerställer effektiv och flexibel logistik.