This site uses cookies to improve user experience and optimize its performance. By continuing to use this site, you agree to use cookies for use on this website. Read more

Företagets verksamhet är en fullständig cykel som startar med avel av honor, vilket försäkrar att det nödvändiga antalet ägg kläcks, och sträcker sig ända fram till leveransen av de färdiga produkterna till återförsäljarna. Varje produktionscykel kontrolleras och övervakas i enlighet med Livsmedels- och veterinärverkets och EU:s bestämmelser.