This site uses cookies to improve user experience and optimize its performance. By continuing to use this site, you agree to use cookies for use on this website. Read more

Policy gällande djurens välbefinnande

JSC Putnu fabrika Ķekava åtar sig att ta ansvar för djurens fysiologiska och etiologiska behov genom deras utveckling, från kläckning till dess att de slaktas för att få kött för mänskliga behov. Samtliga djur som föds upp för livsmedelsproduktion behandlas med respekt och tas hand om tillbörligt under sina liv, vilket medför att fåglarna de föder upp omhändertas enligt högsta möjliga standard från att de kläcks
Företaget försäkrar djurens välbefinnande i enlighet med nationella och EU-lagar och -regler, inklusive de världskända ”Fem friheterna” för djurvälfärd:

1. Frihet från törst, hunger och undernäring genom tillgång till färskt vatten och en diet som upprätthåller god hälsa och kraft.

Samtliga djur ges fri tillgång till föda och dricksvatten när de är hungriga eller törstiga. Djurens näring är balanserad enligt djurens fysiologiska behov, som anpassas efter deras art och är lämpliga enligt relevanta djuruppfödares rekommendationer​

2. Frihet från rädsla och obehag genom villkor och behandling som inte orsakar psykiskt lidande.

Vi ger djuren den varsamma och uppmärksamma vård de behöver under sin uppväxt, under transport till slakthuset och under slaktningsprocessen.

3. Frihet från fysiskt och termiskt obehag genom tillhandahållandet av en lämplig miljö som skyddar dem från frost, regn, torka, extrema temperaturer och rovdjur.

De föds upp i stora, öppna gödkycklinghus. Husen är välförsedda med mekaniska system som levererar föda och vatten till fåglarna och har miljösystem som ger en behaglig och skyddande miljö, inklusive ventilationssystem och uppvärmning. Viloperioder ges, inklusive tidsperioder med mörker.

4. Frihet från smärta, skador och sjukdom genom förebyggande åtgärder eller snabb diagnos och behandling.
Vi tillhandahåller ständig övervakning av djuren, hushållning och veterinärvård, såväl som human behandling av sjuka djur och slaktdjur. Under deras livstid övervakas djurens utveckling av tränad, kvalificerad personal. Övervakning av djurens välbefinnande samt förebyggande och kontroll av sjukdomar utförs av legitimerade veterinärer.

5. Frihet att utöva naturligt beteende genom tillräckliga utrymmen, lämpliga resurser och sällskap av djurets eget slag.
Vi ger djuren en torr, ren och mjuk sovplats för deras välbefinnande.